Kompetencje Konsultanta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

 • Poznawanie modelu świata klienta i specyfiki jego środowiska życia (Model Równowagi)
 • Odkrywanie i aktywowanie zasobów indywidualnych klienta oraz jego zasobów systemowo-rodzinnych (potencjalności aktywne)
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej oraz konfliktów z nią związanych (model konfliktów w-g Peseschkiana)
 • Rozumienie zależności zachodzących między trudnościami emocjonalnymi a nierozwiązanymi konfliktami (etiologia zaburzeń w koncepcji Psychoterapii Pozytywnej)
 • Odkrywanie sposobów reagowania klienta w sytuacji konfliktów i mechanizmów obronnych z nią związanych (Cztery Typy Reakcji w Sytuacji Konfliktu)
 • Ocena dotychczasowych strategii samopomocy oraz możliwości adaptacyjnych klienta
 • Budowanie przymierza z klientem, definiowanie celów konsultacji i realizowanie ustalonego planu pomocy
 • Wspieranie klienta w rozwijaniu samoświadomości odnośnie własnych przekonań, reakcji i zachowań
 • Pomoc w aktywnym generowaniu nowych rozwiązań i poszukiwaniu adekwatnych źródeł wsparcia w sytuacjach problemowych
 • Wzmacnianie klienta w rozwoju indywidualnych strategii samopomocy użytecznych w sytuacji kryzysowej (Pięć Etapów Rozwiązywania Konfliktu)
 • Umiejętność posługiwania się metaforą, przypowieścią i bajką
 • Odwoływanie się do przykładów transkulturowych i odmiennych tradycji i obyczajów

Kompetencje Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej znajdują szczególne zastosowanie w ramach indywidualnej praktyki oraz w instytucjach związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej, takich jak:

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Szkolno-Wychowawcze
 • Ośrodki Konsultacyjne
 • Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne
 • Poradnie Doradztwa Zawodowego
 • Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne
 • Sądy Rodzinne (kuratorzy)
 • Centra Integracji Społecznej
 • Ośrodkki Adopcyjno-Opiekuńcze
 • Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Organizacje pozarządowe

Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanegodaje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 600 374 106
Fax: +48 61 867 18 27