Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

Psychoterapia Pozytywna to młoda modalność, dynamicznie rozwijająca się na całym świecie

 
Jej twórcą i popularyzatorem był prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010), klinicysta, psychiatra, neurolog i psychosomatyk. Pochodził z Iranu, żył i pracował w Niemczech w Wiesbaden.

Zdaniem profesora Peseschkiana zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne należy interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. Celem terapii jest przywrócenie w pacjencie właściwej równowagi życiowej poprzez pobudzenie drzemiących w nim naturalnych mechanizmów uzdrawiających.

Opisywana metoda odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka i jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Łączy w sobie intuicję i wyobraźnię Orientu z wiedzą empiryczną Okcydentu.

Psychoterapia Pozytywna jako podejście krótkoterminowe integruje psychoterapię humanistyczną i psychodynamiczną.

Humanizm PP wyraża się w odkrywaniu i wzmacnianiu w procesie terapii zasobów indywidualnych, rodzinnych i społecznych oraz pobudzaniu potencjału pacjenta do rozwoju i samouzdrawiania. W szczególności użyteczne okazują się tutaj przypowieści i metafory transkulturowe oraz przeformułowania pozytywne.

W części psychodynamicznej prof. Peseschkian odwołuje się do autorskiej koncepcji konfliktów intrapsychicznych i interpersonalnych oraz teorii mikrotraum (tzw. analiza różnicowa konfliktów). Została ona empirycznie zweryfikowana w praktyce klinicznej i terapeutycznej. Dzięki tej metodzie pacjent nie tylko doświadcza wglądu, ale rozwija też skuteczne strategie radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 690 620 066
Fax: +48 61 867 18 27